KONTO4D

Aktuální verze
ke stažení.


novinky

Změny pro rok 2024

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2024 připravena verze 10.6.0 programu WinMzdy.
Pokyny k instalaci a zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2023 jsou ve složce Ostatní.

Program WinKonto verze 6.7.8 je beze změny. 

Změny pro rok 2023

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2023 připravena verze 10.5.9 programu WinMzdy.
Pokyny k instalaci a zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2022 jsou ve složce Ostatní.
Program WinKonto je beze změny. 

WinKonto a WinMzdy pro rok 2022

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2022 připravena verze 6.7.8 programu WinKonto a verze 10.5.8 programu WinMzdy.
Pokyny k instalaci a zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2021 jsou ve složce Ostatní. 

WinKonto a WinMzdy pro rok 2021

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2021 připravena verze 6.7.7 programu WinKonto a verze 10.5.7 programu WinMzdy.
Pokyny k instalaci a zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2020 jsou ve složce Ostatní. 

WinKonto a WinMzdy pro rok 2020

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2020 připravena verze 6.7.6 programu WinKonto a verze 10.5.6 programu WinMzdy.
Pokyny k instalaci a zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2019 jsou ve složce Ostatní. 

WinMzdy od 1.7.2019

Pod záložkou "ke stažení" je uložen upgrade programu WinMzdy (verze 10.5.5.) se změnami platnými od 1.7.2019 (zrušení karenční doby u nemocenské). Po instalaci upgrade je nezbytné v podnikových konstantách změnit nastavení odvodu sociálního pojištění za organizaci z původních 25% na 24,8 %.

WinKonto a WinMzdy pro rok 2019

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2019 připravená verze 6.7.5 programu WinKonto a verze 10.5.3 programu WinMzdy. 
Pokyny k instalaci a pro zpracování roční uzávěrky mezd za rok 2018 jsou ve složce Ostatní.

WinKonto pro rok 2018

Pod záložkou "ke stažení" je pro rok 2018 připravená verze programu WinKonto 6.7.3.

WinMzdy pro rok 2018

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.5.2 programu WinMzdy pro rok 2018.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/WinKonto pro rok 2017

Pro rok 2017 je připravená verze 6.7.1. Její součástí je modul pro elektronickou evidenci tržeb - zkušební verze. Stručný návod a nastavení parametrů pro EET je zde.

WinMzdy pro rok 2017

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.5.1 programu WinMzdy pro rok 2017.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Úpravy v Mac/WinKontu verze 6.6.8

Pro kontrolní hlášení je pro potřebu zařazení daňového dokladu s částkou do 10 tisíc Kč do skupiny s hodnotou nad tuto částku je v prvotním dokladu doplněn zaškrtávací údaj Přeřazení v KH. Další úpravy se týkají formátu tiskového opisu tohoto hlášení. 

Mac/Win Konto účetní výkazy pro rok 2016

Pro letošní rok jsou k dispozici nové účetní výkazy Rozvaha a Výsledovka. Pokyny pro instalaci naleznete zde. Instalujte po upgrade na verzi 6.6.7.

WinMzdy pro rok 2016

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.4.8 programu WinMzdy pro rok 2016.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2016

S účinností od 1.1.2016 bude povinností plátců DPH též podávání kontrolního hlášení.
K dispozici je připravena nová verze 6.6.5 programu Mac/WinKonto, ve které je implementováno zpracování kontrolného hlášení. Nabídka je zavedena v oddíle Účetnictví, záložka Ostatní, Zpracování DPH, Tisk: - Kontrolní hlášení. V záznamech přijatých faktur a daňových pokladních dokladů nutno dbát na správné vyplnění nového údaje "evidenční číslo dokladu".

Plátce - právnická osoba podává hlášení měsíčně, plátce - fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH.
Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 2016 a to do 25. 2. 2016.

WinMzdy pro rok 2015

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.4.6 programu WinMzdy pro rok 2015.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2015

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. 

K dispozici je připravena nová verze 6.6.1 programu Mac/WinKonto, ve které je implementována možnost uplatnění této nové sazby.

Finanční správa doposud nevydala nový formulář (vzor 19) pro přiznání DPH.
V novém formuláři zásadní změny nebudou, když obě snížené sazby se mají načítat do stávajících řádků společně.
Ve stávající verzi 6.6.1 se vychází z předchozího formuláře a nová sazba se tam již načítá.

Novou sazbu je třeba zavézt v Nastavení, Stálé údaje (Ostatní nastavení a Standardní hodnoty) a dále pak doplnit patřičné parametry v Číselníky, Účto (Dodavatelé a Odběratelé).

 

Software ve 4D prostředí V13 (V12) od 1.4.2014

Je připravena nová verze Mac/WinKonta (v 6.5.5) a Mac/WinMzdy (v 10.4.5) pro SQL prostředí 4D (V12 pro Mac a V13 pro Win) umožňující automatický upgrade ze 4D 2004. Instalační soubory jsou umístěny na obvyklém místě přechodně ve složce s názvem Zkušební. Mac/Win Konto a Mzdy pro prostředí 4D 2004 funguje i nadále.

Ve srovnání s verzí 2004 jsou SQL verze prostředí 4D charakterizovány těmito parametry:
 - kapacitní neomezenost (velikost databáze, počet tabulek, počet polí v záznamech, atd.),
 - mnohonásobné zrychlení některých základních funkcí (třídění, vyhledávání, relace jedinec -> skupina, atd.),
 - pro víceprocesorové počítače a též pro 64-bitové Windows (zlepšený výkon pro extrémně velké databáze a stovky současně připojených uživatelů),
 - implementace SQL příkazů, PHP jazyka a SVG grafiky (otevřenost systému v heterogenním prostředí),
 - zavedení jednotné kódovací tabulky Unicode,
 - možnost mobilního přístupu k datům (pomocí aplikace iSort) z IPAD, iPhone nebo z iPoodTouch,
 - minimální konfigurace
    - pro Windows: Pentium 4, Windows Vista, Windows XP, Windows 7 a 8, 2 GB RAM, 1280x1024
    - pro Mac: Intel procesor, Mac OS 10.5 a vyšší, 2 GB RAM, 1280x1024
 - bližší informace na stránkách http://www.4d.com/

Při přechodu z 4D verze 2004 na V12 (V13) je provedena automatická transformace databáze a to bez možnosti zpětného návratu (původní převáděná data jsou uchována v samostatné složce).
Ke stažení je připravena jednouživatelská a servrová verze pro Konto a jednouživatelská pro Mzdy.

Mac/WinMzdy pro rok 2014

Plnou verzi pro Mac nebo Win naleznete pod záložkou "Ke stažení" ve složce "Plna verze (DEMO)" adresáře Mzdy (WinMzdy4D2004rok2014.exe a MacMzdy4D2004rok2014.zip). Taktéž lze použit upgrade programu verze 10.4.5.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2014

Verze 6.5.4 podporuje nově preferovaný způsob komunikace plátců daně z přidané hodnoty s místně příslušným správcem daně (podáni pro Daňové přiznání, Souhrné hlášení a Výpis z evidence), který je od ledna 2014 umožněn až na výjimky pouze v elektronické podobě.
Po zpracováni požadovaného formuláře lze tento vyexportovat v XML formátu a následně načíst a zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz

následující stránka