KONTO4D

Aktuální verze ke stažení.


kontakt

Vývoj, prodej a distribuce software:

RNDr. Jiří Glac
Větrná 490, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ: 45158665
tel. +420 603 468 742
email: jiriglac@applet.cz
url: www.konto4d.cz

ve spolupráci s firmou MATTES AD Frýdek-Místek a Softapp s.r.o. Bílovec

Distribuci a školení též provádí:

PONS, s.r.o.
Na Rovni 779/3, 162 00 Praha 6
IČ 65409400
tel. +420 602 241 042
email: info@ponscz.cz
url: www.ucetni-online.cz


Cena aplikace a služeb (od 1.1.2018) :

Startovací - START verze je zdarma (omezena počtem záznamů).

Mac/WinKonto
- plná jednouživatelská verze 8 000,- Kč (6 tisíce pouze účetnictví nebo pouze sklady)
- plná síťová verze pro dva klienty (dvě současná připojení) 20 000.- Kč plus každý další klient 5 tisíc;
  zde nutno dokoupit síťové prostředí 4Dserver dle aktuálního ceníku firmy 4D ( www.4d.com )

Mac/WinMzdy
- jednouživatelská verze pro 25 zam. 4 000,- Kč

Mac/WinMajetek
- jednouživatelská verze 1 000,- Kč

Prodejna
- pokladna včetně objednávkového systému 3 000.- Kč

Cena za poskytované služby nezahrnuté ve smlouvě činí 500.- Kč/Hod (Instalace, školení, odborné poradenství, servisní zásahy).

Cena za úspěšné zprostředkování prodeje plné verze software je 20% z konečné ceny.

Ke každé aplikaci je k dispozici základní uživatelská příručka.


Servis a garance:

Na zakoupený software je poskytována jednoroční záruka, on-line podpora a základní servis zdarma.

Pro následující léta lze formou smlouvy (s paušální roční částkou za údržbu) zajistit automatické zasílání ročních licencí včetně dohodnutého rozsahu bezplatných servisních zásahů nebo hot-line údržby.

Není-li s uživatelem sjednána smlouva, platí udělená licence pro program Mac/WinKonto neomezeně od roku přidělení i pro následující roky za předpokladu, že v dalších létech není uplatněn upgrade tohoto programu. Za požadovaný jednorázový upgrade (legislativní změny, zdokonalení programu) je účtována částka 40% ceny software.  

Pro program Mac/WinMzdy je pro následující roky poskytována placená roční licence v dohodnuté částce.